جهان نيوز

- jahannews.com

آخرين اخبار و رويدادهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی هنری و اجتماعی در ايران و جهان با رويکرد تحليلی همراه با نگرشی عميق و کارشناسی.

  3,267   $ 2,703,240.00
ICTpress.ir شبکه خبری فناوری | فناوری اطلاعات | شبکه | تبلت | فناوری همراه |...

- ictpress.ir

ICTPress.IR | ICT پایگاه اطلاع رسانی تخصصی | آی سی تی | شبکه خبری فناوری |

  391,435   $ 12,960.00

سايت خبری تحليلی خدمت

- khedmat.ir

سايت خبری تحليلی خدمت

  756,284   $ 960.00

پایگاه جامع علمی مدیریت:::سازمان مدیریت صنعتی

- scimi.ir

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی دسترسي به مقاله، كتاب و ساير محصولات دانشي در موضوعات: سازمان و سيستم - معماری سازمانی - طراحی و تحليل و مهندسی سيستم ها - طراحی ساختار سازمانی...

  572,163   $ 1,200.00


خبر ایرانی

- newsirani.com

تازه ترين رخدادهای سياسی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی در ايران و جهان

  542,852   $ 1,200.00

پایگاه خبری تحلیلی ایرانیان خارج از کشور

- icona.ir

پایگاه خبری تحلیلی ایرانیان خارج از کشور

  768,924   $ 960.00